O naszym Klubie Malucha

Humor i dobra zabawa to podstawa!

Zabawa jest naturalną aktywnością Dziecka niezbędną do prawidłowego rozwoju.
W Tańczącej Poziomce będziemy bawić się głównie w oparciu o filozofię zabaw fundamentalnych, które są opracowane zgodnie z potrzebami Dzieci w danym okresie rozwojowym. Dostarczają Dziecku stymulacji zmysłów (smaku, węchu, słuchu, wzroku, dotyku i równowagi), jednocześnie aktywizują inteligencję językową, logiczne myślenie, myślenie matematyczne, wyobraźnię przestrzenną, muzykalność, słuchanie, koordynację ruchową, zręczność manualną, umiejętności społeczne, a także kreatywność i poczucie własnej wartości. Wiele zabaw – wykorzystując naturalne predyspozycje Dzieci, stanowi wprowadzenie do nauki liczenia, czytania, pisania i koordynacji oko – ręka, czyli umiejętności, które przydadzą się z całą pewnością Dziecku w przedszkolu i szkole.

DZIEŃ OTWARTY

Weronika Gąsior

właścicielka

Jestem założycielką Tańczącej Poziomki oraz jednocześnie opiekunką w grupie Dzieci.

Skończyłam Kolegium Nauczycielskie w Warszawie na nauczaniu początkowym i wychowawczym; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o specjalizacji: terapia pedagogiczna z edukacją włączającą; studia podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego o kierunku: podnoszenie umiejętności językowych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Posiadam 14-letnie doświadczenie w pracy z Dziećmi jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Opiekowałam się także Dziećmi do 3 r. ż.

Prywatnie mam w wieku 15 lat.

Ukończyłam szkolenie z metody projektu badawczego oraz kurs z globalnego czytania G. Domana.

W 2006 roku była trenerką grupy tanecznej Dzieci w wieku 7-9 lat, następnie zajęcia taneczne w przedszkolu.

W 2018r zajęłam 3 miejsce w Plebiscycie „Przedszkole na Medal 2018” w kategorii „Nauczyciel roku” w dzielnicy Praga Południe, Praga Północ, Targówek. Tańcząca poziomka – do jednego z moich celów życiowych, do którego długo podążałam. Teraz jest moim drugim domem. 

Magdalena Żakowiecka

właścicielka

Jestem założycielką Tańczącej Poziomki oraz jednocześnie pracuję jako opiekunka w grupie Dzieci.

Ukończyłam szkolenie na opiekuna w żłobku oraz dziecięcem. Posiadam 7 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Pracowałem w Przedszkolu Państwowym nr 48 „Zielony Groszek” oraz w organizmie osobistym „Kraina Uśmiechu”. Ukończyłam kurs „Plastyka sensoryczna”.

Prywatnie mam dwóch synów w wieku 13 i 14 lat.

Jestem osobą, kreatywną i pogodną. Praca z Dziećmi to dla mnie sama przyjemność. Nie ma nic cenniejszego niż uśmiech na twarzy Dziecka.

Chcielibyśmy tworzyć z Państwem jeden zespół o wspólnym celu, jakim jest dobro Dzieci i ich harmonijny rozwój!

Scroll to Top