O naszym Klubie Malucha

Humor i dobra zabawa to podstawa!

Zabawa jest naturalną aktywnością Dziecka niezbędną do prawidłowego rozwoju.
W Tańczącej Poziomce będziemy bawić się głównie w oparciu o filozofię zabaw fundamentalnych, które są opracowane zgodnie z potrzebami Dzieci w danym okresie rozwojowym. Dostarczają Dziecku stymulacji zmysłów (smaku, węchu, słuchu, wzroku, dotyku i równowagi), jednocześnie aktywizują inteligencję językową, logiczne myślenie, myślenie matematyczne, wyobraźnię przestrzenną, muzykalność, słuchanie, koordynację ruchową, zręczność manualną, umiejętności społeczne, a także kreatywność i poczucie własnej wartości. Wiele zabaw – wykorzystując naturalne predyspozycje Dzieci, stanowi wprowadzenie do nauki liczenia, czytania, pisania i koordynacji oko – ręka, czyli umiejętności, które przydadzą się z całą pewnością Dziecku w przedszkolu i szkole.

DZIEŃ OTWARTY

Weronika Gąsior

właścicielka

Jestem założycielką Tańczącej Poziomki oraz pracuję jako opiekunka.

Skończyłam Kolegium Nauczycielskie w Warszawie na kierunku nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o specjalizacji: terapia pedagogiczna z edukacją włączającą; studia podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego o kierunku: podnoszenie umiejętności językowych w pracy z uczniem o specjalne potrzebyach edukacyjnych.

Posiadam 10 -letnie doświadczenie w pracy z Dziećmi jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Opiekowałam się również Dziećmi do 3 r. ż.

Prywatnie mam córkę w wieku 12 lat.

Ukończyłam szkolenie z metody projektu badawczego oraz kurs z globalnego czytania G. Domana.

W 2006r byłam trenerką grupy tanecznej Dzieci w wieku 7-9 lat, następnie prowadziłam zajęcia taneczne w przedszkolu.

W 2018r zajęłam 3 miejsce w Plebiscycie „Przedszkole na Medal 2018” w kategorii „Nauczyciel roku” w dzielnicy Praga Południe, Praga Północ, Targówek. Tańcząca Poziomka – to jeden z moich życiowych celów, do którego długo dążyłam.  Teraz jest moim drugim domem. 

Magdalena Żakowiecka

właścicielka

Jestem założycielką Tańczącej Poziomki oraz pracuję jako opiekunka.

Ukończyłam szkolenie na opiekuna w żłobku oraz  klubie dziecięcym. Posiadam 3,5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Pracowałam w Przedszkolu Państwowym nr 48 „Zielony Groszek” oraz w klubie malucha „Kraina Uśmiechu”. Ukończyłam kurs „Plastyka sensoryczna”.

Prywatnie mam dwóch synów w wieku 9, 10 lat.

Jestem osobą pełną energii, kreatywną i pogodną. Praca z Dziećmi to dla mnie sama przyjemność. Nie ma nic cenniejszego niż uśmiech na twarzy Dziecka.

angelika król

opiekun dzienny

Jestem opiekunem dziennym w Tańczącej Poziomce.

Posiadam 2 letnie doświadczenie w pracy z Dziećmi jako pomoc nauczyciela w Przedszkolu Państwowym nr 143 “Mali Odkrywcy”  w Warszawie. Ukończyłam kurs na opiekuna dziennego.

Prywatnie mam córkę w wieku 9 lat.

Uwielbiam czytać, podróżować i pomagać innym. Jestem osobą bardzo ciepłą, uczciwą i sumienną.              W codziennej pracy z Dziećmi, zwracam dużą uwagę na ich indywidualność.

 

 

Chcielibyśmy tworzyć z Państwem jeden zespół o wspólnym celu, jakim jest dobro Dzieci i ich harmonijny rozwój!

Scroll to Top