O naszym Klubie Malucha

Humor i dobra zabawa to podstawa!

Zabawa jest naturalną aktywnością Dziecka niezbędną do prawidłowego rozwoju.
W Tańczącej Poziomce będziemy bawić się głównie w oparciu o filozofię zabaw fundamentalnych, które są opracowane zgodnie z potrzebami Dzieci w danym okresie rozwojowym. Dostarczają Dziecku stymulacji zmysłów (smaku, węchu, słuchu, wzroku, dotyku i równowagi), jednocześnie aktywizują inteligencję językową, logiczne myślenie, myślenie matematyczne, wyobraźnię przestrzenną, muzykalność, słuchanie, koordynację ruchową, zręczność manualną, umiejętności społeczne, a także kreatywność i poczucie własnej wartości. Wiele zabaw – wykorzystując naturalne predyspozycje Dzieci, stanowi wprowadzenie do nauki liczenia, czytania, pisania i koordynacji oko – ręka, czyli umiejętności, które przydadzą się z całą pewnością Dziecku w przedszkolu i szkole.

DZIEŃ OTWARTY

Weronika Gąsior

właścicielka

Jestem założycielką Tańczącej Poziomki oraz pracuję jako opiekunka.

Skończyłam Kolegium Nauczycielskie w Warszawie na kierunku nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o specjalizacji: terapia pedagogiczna z edukacją włączającą; studia podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego o kierunku: podnoszenie umiejętności językowych w pracy z uczniem o specjalne potrzebyach edukacyjnych. Posiadam 10 -letnie doświadczenie w pracy z Dziećmi jako nauczycielami wychowania przedszkolnego. Opiekowałam się również Dziećmi do 3 r. ż. Prywatnie mam córkę w wieku 11 lat. Ukończyłam z metody projektu badawczego oraz kurs z globalnego czytania G. Domana.W 2006r byłam trenerką grupy tanecznej Dzieci w wieku 7-9 lat, następnie prowadziłam zajęcia taneczne w przedszkolu. W 2018r zajęłam 3 miejsce w Plebiscycie „Przedszkole na Medal 2018” w kategorii „Nauczyciel roku” w dzielnicy Praga Południe, Praga Północ, Targówek. Tańcząca Poziomka – to moje marzenie, spełniające się 😊

Magdalena Żakowiecka

właścicielka

Jestem założycielką Tańczącej Poziomki oraz pracuję jako opiekunka.

Ukończyłam szkolenie na opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym. Posiadam 3,5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Pracowałam w Przedszkolu Państwowym nr 48 „Zielony Groszek” oraz w klubie malucha „Kraina Uśmiechu”. Skończyłam kurs „Plastyka sensoryczna”. Prywatnie mam dwóch synów w wieku 9, 10 lat. Jestem aktywną energią, kreatywną i pogodną. Praca z Dziećmi do współpracy z moimi marzeń. Nie ma nic cenniejszego niż uśmiech na twarzy Dziecka.

Katarzyna Bąk

opiekun dzienny

Jestem opiekunką w Tańczącej Poziomce.

Jestem absolwentką pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz edukacji medialnej na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Pedagogiczny. Mam ponad 5 – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi – przez 4 lata pracowałam w klubie malucha “Kraina Uśmiechu”. Opiekowałam się również prywatnie Dziećmi (w Polsce i Szwecji) oraz byłam wolontariuszką w świetlicy środowiskowej. Najważniejsze dla mnie w wychowaniu młodego człowieka jest kształtowanie wrażliwości oraz odpowiedzialności poprzez kontakt z naturą i sztuką.

Chcielibyśmy tworzyć z Państwem jeden zespół o wspólnym celu, jakim jest dobro Dzieci i ich harmonijny rozwój!

Scroll to Top